Tips om sommarens faror för din hund !

/stolttindra.jpg Här nedan visas några av Blå Stjärnans tips kring sammarens faror för din hund och hur du kan undvika dessa eller om de inträffar hur du på bästa sätt kan hjälpa din hund, fler läsvärda tips finns på deras webbsida. Klicka på länken nedan för mer info, välkomna !

ORMBETT

Huggormens gift är farligt, även för hundar. Ormbett kan ge njur- och leverpåverkan, hjärtrytmstörningar och vid sällsynta fall en allvarlig allergisk reaktion. Man ser en ordentlig svullnad på bettstället. Hunden får försämrad blodcirkulation och blir slö. Kontakta omedelbart veterinär! Håll hunden så stilla som möjligt, bär den helst till bilen, för att begränsa giftets spridning. Kortison ges inte längre rutinmässigt vid ormbett då vetenskapliga bevis för denna behandling saknas. På Blå Stjärnans Djursjukhus behandlar vi djuren enligt gällande behandlingsrekommendationer – bland annat vätskebehandling och smärtlindring samt noggrann övervakning på vår intensivvårdsavdelning. Vi har möjlighet att ge specifikt motgift vid behov och har även blodprodukter som plasma i vår blodbank, som kan behövas vid allvarliga tillfällen.

GETING OCH BISTICK

Geting- eller bistick kan göra ont. Även här kan man se en svullnad på stickstället, men den är mycket mindre än vid ett ormbett. Hunden kan bli slö och flåsig. Smärtan kan lindras med kallt vatten. Om hunden blivit utsatt för en stor mängd geting- eller bistick kan den bli mycket dålig och behöver snarast veterinärvård. Håll din hund under uppsikt närmaste timman. Blir allmäntillståndet dåligt sök veterinär!

 

http://www.blastjarnan.se/hund/att-se-upp-med/sommarens-faror/

 
3 jun 2014