Hundrastning och Katt- och smådjursservice

TRYGGA TASSAR har stängt from mars 2016 och drygt 1,6 år framåt på grund av att jag som driver Trygga Tassar ska ha barn och är gaviditetsledig och därefter föräldraledig. Lycka till med att hitta andra alternativ för era små fyrfotingar ! Hemsidan finns kvar men jag är inte aktiv.

Hundrastning/dogwalking: Vi erbjuder Hundrastning & kattpassning samt husdjursservice - Välkomna att anlita mina tjänster !

Första mötet-hembesök

Det första mötet är alltid kostnadsfritt !
Efter mail eller telefonkontakt bokar vi ett möte hemma hos er så jag får träffa dej och din hund och ni får träffa mej. Vi diskuterar önskemål och behov och fyller även i ett informationskort med namn, ras, ålder, rutiner, hälsa och eventuella rädslor med mera. Vi går igenom vilka dagar och tider som kan passa. Därefter skriver vi ett avtal med startdatum för rastningen m.m.

Hundrastningen

Det vanligaste är att jag kommer hem till dej och går ut med din hund på promenad när du arbetar eller av andra skäl inte kan rasta hunden själv. Om kunden vill, ser jag till att hunden har vatten eller mat. Det är bra om det vid snö eller regn finns en handduk framlagd så jag kan torka söliga tassar efter promenaden. Kunden står även för att täcke finns tillgängligt om hunden har behov av det samt att det finns bajspåsar.

I nuläget rastas de flesta enskilt men om läge uppstår kan rastning även ske med fler hundar samtidigt, jag rastar aldrig mer än två hundar samtidigt för att de ska få den uppmärksamhet hundar har behov av och för att minska risken för stress hos hunden. Emellertid vid enskild rastning får varje hund mer uppmärksamhet och jag lär känna din hund snabbare. Jag arbetar alltid med positiv förstärkning i min kontakt med hundar och andra djur. Jag försöker se varje hund som den individ den är och och arbetar för en god samverkan mellan hund och människa oavsett ras, även om rasens grundegenskaper givetvis har viss påverkan på hundars olika behov av stimilans och träning.

Nyckelkvittens

De flesta som har rastning under en sammanhängande tid brukar lämna en nyckel till mej genom nyckelkvittens.
Om du kan vara hemma när jag hämtar och lämnar din hund går det givetvis bra också.

Säkerhet

Jag rastar alltid hunden kopplad eftersom jag har ansvar för hunden under promenaderna. Jag vill att promenaden ska vara så trevlig och säker som möjligt för din hund.

Om en olycka skulle inträffa

Om din hund skulle råka ut för en olycka eller orsaka en skada/olycka tar jag givetvis kontakt med dej som ägare. Om hunden behöver akutvård och jag inte får tag på ägaren kommer jag åkatill närmsta djursjukhus/veterinärmottagning.

Alla kostnader för veterinärbesöket debiteras hundägaren.

Försäkring och vaccination

Eftersom jag rör mej mellan många olika hundar ökar risken för smittspridning. Jag vill därför att hundarna är grundvaccinerade samt fortsatt vaccinerade mot valpsjuka/parvo/smittsam leversjukdom. Hunden ska också vara försäkrad som ett komplement till min ansvarsförsäkring.

Katt- och smådjursservice

Första mötet-hembesök

Det första mötet är alltid kostnadsfritt !
Efter mail eller telefonkontakt bokar vi ett möte hemma hos er så jag får träffa dej och din katt eller ditt smådjur och ni får träffa mej. Vi diskuterar önskemål och behov och fyller även i ett informationskort med namn, ras, ålder, rutiner, hälsa och eventuella rädslor med mera. Vi går igenom vilka dagar och tider som kan passa. Därefter skriver vi ett avtal med startdatum för tillsyn/passning m.m.

Försäkring och vaccination

Eftersom jag rör mej mellan många olika djur ökar risken för smittspridning. Jag vill därför att din katt eller ditt smådjur är grundvaccinerat samt löpande vaccinerat. Din katt eller ditt smådjur ska också vara försäkrad som ett komplement till min ansvarsförsäkring.

Om en olycka skulle inträffa

Om din Katt eller ditt smådjur skulle råka ut för en olycka eller bli sjuk tar jag givetvis kontakt med dej som ägare eller uppgiven kontaktperson om du exempelvis är bortrest. Om din katt eller ditt smådjur behöver akutvård och jag inte får tag på ägaren kommer jag åkatill närmsta djursjukhus/veterinärmottagning.

Alla kostnader för veterinärbesöket debiteras hundägaren.

Nyckelkvittens

De flesta som har tillsyn av sin katt eller sitt smådjur under en sammanhängande tid brukar lämna en nyckel till mej genom nyckelkvittens.

Välkomna att höra av er!


(Lämna tom)