Hunden och vinterkyla - AGRIAS tips för en skönare hundvinter

 

Tips för en skönare hundvinter

Vintern är en härlig tid för hundar och människor, men den kan också vara väldigt besvärlig. Därför tipsar vi här om hur du och din hund får en skönare vinter tillsammans.

Vi människor skyddar oss efter bästa förmåga med mössor, vantar och tjocka skor. Hundar däremot har bara sin päls och sina tassar. Därför behöver vi hjälpa dem när kylan blir för svår och snön för djup. Olika raser klarar av förklarliga skäl kylan olika bra. Storlek och pälsmängd är faktorer som självklart spelar in. Hundens hull hjälper till att hålla kylan borta.

Kylan tar energi

Hundar som ”jobbar”, exempelvis jakthundar och draghundar behöver mer bränsle för att klara av sitt arbete vintertid. Här kan ett särskilt "högprestanda-foder" vara ett alternativ i stället för att öka fodergivorna. Tänk bara på att foderbyten skall ske gradvis för att hundens mage skall vänja sig. Prata med din foder-handlare, de skall kunna svara på frågor om sådant.

Artikeln belyser områden som - Risk för förfrysningsskador, Investera i täcke och reflexer, Sköt om tassarna, Vintermotionera med förnuft.

Välkommen att läsa hela artikeln på AGRIAS webbsida, genom att klicka på länken nedan, välkomna!

http://www.agria.se/hund/artikel/tips-for-en-skonare-hundvinter

 
26 nov 2014